C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ Tlf: +45 7010 2234
Med varmegenvinding til hærderier, kan man i et marked med stigende energipriser og fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp og anden procesvarme

Varmegenvinding vil ofte være en god idé i forbindelse med processer, hvor der opstår varme, som ellers blot ville blive ledt direkte gennem skorstenen.

Hos exodraft er vi eksperter i at hjælpe virksomheder med at genvinde energi fra røggas, procesvarme og damp.

Den genvundne varme kan anvendes til opvarmning af bygninger, varmt brugsvand, indgå i den øvrige produktion eller hvor muligt, sælges tilbage til fjernvarmenettet.

CHR-P-+-CHR-P-S-bakery-application-illustration

Op til 80% af energien kan genvindes

Energitabet fra røggassen eller procesvarmen ligger typisk på 10-15 %. Med en exodraft varmegenvindingsløsning kan op til 80 % af denne varme genvindes.

Den effektive udnyttelse af overskudsvarmen, kombineret med en konkurrencedygtig pris, betyder at en investering i varmegenvinding til hærderier, i de fleste tilfælde kan tjenes hjem på 2-3 år.

Specifik beregning til din virksomhed

På baggrund af vores simuleringssoftware exodraft OptiCalc HR™, tilbyder vi en specifik beregning af, hvor meget energi din virksomhed kan spare ved at investere i en varmegenvindingsløsning fra exodraft.

Dermed har du det fulde overblik og kan træffe en beslutning på et sikkert grundlag.