C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ Tlf: +45 7010 2234

Genvind op til 80% af energien

Ved anvendelse af exodrafts varmeveksler img312 kan op til 80% af varmen, der ville være gået tabt genanvendes.
Den energi, der går tabt som røggas eller procesvarme er som regel 10% til 15%, exodraft kan nedbringe dette tab til et minimum. Den effektive brug af overskudsvarme kombineret med konkurrencedygtige priser betyder, at en investering i varmegenvinding kan tilbagebetales i løbet af få år. Samtidig mindskes udledningen af CO2 til gavn for miljøet og virksomhedens grønne regnskab.

BRUGEN AF SPILDVARME

Overskydende varme i damp og røggasser kan genanvendes via exodrafts varmegenvindingssystemer, omsættes til varmt vand og finde videre anvendelse. Mulighederne omfatter genintegrering af spildvarmen i den oprindelige proces eller intern brug gennem integrering med andre processer, rumopvarmning, rengøring eller badefaciliteter. Derfor giver det god img121 mening at udnytte de betydelige mængder energi, der er til stede i røggasser, damp og andre varmeprocesser. Spild, der ikke kan bruges internt, kan også overføres til en tredjepart, såsom et kommunalt fjernvarmenet.

KOMPETENCE OG ERFARING

Som verdens førende leverandør af integrerede løsninger til genvinding af røggas og procesvarme har vi unik kompetence, forståelse og erfaring på området. kompetenceimg Det er en vigtig forudsætning for effektiv genvinding af røggasvarme at forstå og respektere sammenhængen mellem skorstenstrækket og den effektive forbrænding.

GRATIS BEREGNING

Hvor meget energi, der kan genanvendes, hvor meget du kan spare og hvor meget mindre CO2 der udledes kan vi udregne via vores beregningssoftware exodraft OptiCalcHR™. img113 Kontakt os – og få en beregning på jeres besparelser i dag.

DET FULDE OVERBLIK

Tag et kig på vores film og få de vigtigste informationer serveret på under 2 minutter.

Vi ER ISO 9001-CERTIFICERET

isoVi går ikke på kompromis med kvaliteten, og vores løsninger er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og er udviklet med fokus på maksimal sikkerhed og effektivitet. Vi hos exodraft har sat standarden for samarbejdet mellem røgsugere og varmegenvindingssystemer og vores dansk producerede produkter sælges i over 40 lande over hele verden.

Varmegenvindingsanlæg & enheder

Et varmegenvindingsanlæg fra Exodraft kan udvinde varmeenergi fra udsugede røggasser via en varmeveksler og bruge den udsugede varmeenergi til varmt vand. Således kan op til 80% af varmen genvindes, som ellers ville være gået til spilde ved udsugning gennem skorstenssystemet, så den kan blive bragt tilbage til brug i varmeanlægget. Effektiviteten af et ventilationsanlæg med varmegenvinding (HRV) afhænger af flere faktorer, deriblandt hvor lufttæt bygningen er, varmevekslerens design og den anvendelsesform, spildvarmen genvindes fra. En varmegenvindingsenhed kan omdanne spildvarme til brugbar opvarmning af kontorer, boliger, badefaciliteter og kan endda sendes tilbage til centralvarmen.

Hvordan virker varmegenvindingsanlæg?
Varmegenvindingsprocessen fungerer ved løbende omdannelse af spildvarme, der udvindes fra røggasser og bruges til opvarmning af vand. Processen klares af en varmevekslerenhed i et varmegenvindingsanlæg, der er indbygget i skorstenen med røggassen. De udsugede røggasser kan nå en temperatur på op til 1200°C og kan nedkøles til mellem 30°C og 60°C. Generelt fungerer en varmeveksler enhed ved at overføre varm luft til et medium, så centrale varmeanlæg på fabrikker og i kontorbygninger. Der er blevet udviklet forskellige varmegenvindingsløsninger til forskellige omgivelser, og de kan indstilles til at facilitere forskellige former for varmeudvinding. En af de mest brugte udformninger er genvindingsanlæg til spildvarme eller røggas.

Hvordan kan et genvindingsanlæg til spildvarme være en effektiv energibesparende løsning?
Et genvindingsanlæg til spildvarme bruges især på en industrimæssig skala med enorme mængder udstødningsgasser/røggasser. Stigende energipriser, miljømæssige standardkrav til virksomheder og lovmæssig reduktion i CO²-udledning har skabt større efterspørgsel og øget popularitet omkring denne type anlæg. Spildvarme genereres gennem daglig brug af elektriske maskiner, store fyrkedler eller nedkølingsanlæg. Man mister omkring 15 til 20% energi gennem røggasser, udstødningsgasser eller overordnet procesvarme. Men med et genvindingsanlæg til spildvarme kan op til 90% of den udsugede varme blive genvundet. En varmegenvindingsenhed er derfor specielt nyttig, når store mængder varme udsuges gennem et ventilationsanlæg. Specielt kan industribagerier, drikkevareproducenter, tørrefaciliteter og metalbehandlingsanlæg idriftsætte og drage stor fordel af et genvindingsanlæg til spildvarme. Disse industrier er også i høj grad påvirket af skiftende energipriser og er afhængige af stabile og beregnelige varmeomkostninger. Energiintensive industrielle virksomheder opnår større uafhængighed af skiftende energipriser og kan spare op til 16% på energiomkostninger. Et genvindingsanlæg til spildvarme kan bruges til næsten alle brændstoftyper, såsom olie, gas eller andre slags væsker. Den genvundne energi kan øge kedeleffektivitet betydeligt.

Funktion af en genvindingsenhed til spildvarme

En genvindingsenhed til spildvarme er som regel lavet af metal, og den bruges mellem varmegenereringsprocessen (fx en kedel eller industriovn) og skorstenen. Det er således ikke nødvendigt at installere en helt ny produktionsenhed for at spare energi. En mindre justering og installation af en varmeveksler sparer tid og penge, og kan have samme resultater som en helt ny produktionsenhed. Endnu en stor fordel ved genvindingsanlæg til spildvarme er, at røggasserne nedkøles, hvilket der kan være mange fordele ved. En af dem er, at varmegenvindingsenheder ved at nedkøle udsugningsgassen kan gøre gasserne flydende og filtrere urenheder fra. Den resulterende kondens kan bortskaffes i kloakken uden filtrering.

Hvad er fordelene ved at bruge varmegenvindingsanlæg?
Der er mange fordele ved at bruge et varmegenvindingsanlæg, uanset om man udnytter den enorme reduktion i udledninger, det mindre energiforbrug eller det forbedrede indeklima. Anlægget reducerer CO2 og reducerer det overordnede niveau af udledninger. Den største fordel ved implementering af en varmegenvindingsenhed er omkostningerne. Op til 90% af varmen i spildvarme kan genvindes. Dette er både godt for miljøet og reducerer energiomkostninger betydeligt. En varmegenvindingsenhed kan eftermonteres på eksisterende emhætter/skorstensanlæg og er derfor en prisbesparende løsning, der reducerer energiomkostninger uden at måtte tage en helt ny produktionsenhed eller et nyt skorstensanlæg i brug. Løsninger leverer generelt et afbalanceret anlæg, der genvinder varme, der ellers ville være gået tabt eller spildt.

De vigtigste fordele ved omdannelse af spildvarme til opvarmning for kommercielle virksomheder er forsyningen af renere og konstant opvarmning, der gavner alle de medarbejderne året rundt. Levetiden for store fyrkedler eller industriovne forlænges, fordi man kan undgå pludselige temperaturændringer eller høje temperaturer, der forårsager ekstra slitage. Den eksisterende fyrkedel eller industriovn fungerer mere effektivt, og ved at reducere udledninger kan firmaer øge deres troværdighed hvad angår skabelse af et grønnere miljø. De indledende omkostninger for implementering af et varmegenvindingsanlæg betaler for sig selv gennem investeringsafkast på to år.

Hvorfor vælge exodraft?

Exodraft producerer et af de mest effektive varmegenvindingsanlæg til spildvarme og røggas industrianlæg og har omfattende erfaring med at udvikle og installere de nyeste varmegenvindingsanlæg. Det er vigtigt, at varmegenvindingsanlægget har den rette størrelse og det rette design, da dette kan have stor indflydelse på de endelige energibesparelser. Installation af et varmegenvindingsanlæg, der passer til kundens behov og lokale indstillinger kan kun gøres af en virksomhed med mange års erfaring. Varmegenvindingsenheder skal vedligeholdes og repareres hele livet for at sikre optimal luftgennemstrømning og konstant energieffektivitet. Exodraft tilbyder fremragende kundeservice og garanterer et perfekt fungerende anlæg til enhver situation. Kun eksperter inden for varmegenvindingsanlæg kan vurdere, hvilken løsning er den bedste mulighed for den specifikke situation. Exodraft leverer robuste og holdbare varmegenvindingsenheder lavet af rustfrit stål. Anlægget behøver kun lidt vedligeholdelse og er et af de mest effektive på markedet. Det rette valg af varmegenvindingsenhed og rør har direkte indflydelse på anlægget og de omkostninger, der er forbundet med installationen. Vi vil sikre, at du vælger det rette anlæg for din specifikke situation og dine formål. Et vigtigt aspekt er placeringen af varmegenvindingsanlægget, på grund af støjen, tilgængeligheden og ydedygtigheden. Vi vil sikre det afstemmes perfekt for maksimal effektivitet. Exodraft anlæggets kompakte design kræver minimal plads og kan installeres i tæt samvirke med en varmeproduktionsenhed. For at undgå driftsafbrydelser ved rengøring og vedligeholdelse kan man bestille en ekstra varmeveksler, der nemt kan installeres, mens hovedveksleren rengøres.